Reisvoorwaarden fotografiereis CubA

Reisvoorwaarden Fotocursus Nederland reis naar Cuba

 

Geachte klant,

De volgende reisvoorwaarden dienen in acht te worden genomen door u, zowel als door ons, Fotocursus Nederland| Minou Spits} Het Strengh 74| 1902 RH Castricum| Tel: 06 119 19 400|  ingeval de reis van uw boeking vertraging ondervindt. Gelieve deze voorwaarden daarom zorgvuldig door te nemen.

 

1. Afsluiten van het reiscontract

1.1 Door middel van de inschrijving verbindt de klant zich met Fotocursus Nederland tot de afsluiting van een reiscontract met betrekking tot de aanbesteding van de reis en en deze reisvoorwaarden. 

1.2 De verbintenis tussen beide partijen komt tot stand met de inschrijver, maar ook met alle medereizigers van deze persoon. Zij, de ingeschreven personen, dragen de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen beschreven in het contract, tot dusverre de verplichtingen in deze uitdrukkelijke verklaring is opgenomen. 

1.3 Het contract komt tot stand door een stelling opgesteld door Fotocursus Nederland. Deze stelling bestaat uit een bepaald formulier. Na het afsluiten van het contract wordt er onverwijld een bevestiging gestuurd door Fotocursus Nederland naar de klant. 

1.4 Indien de inhoud van het Reisbevestiging afwijkt van de inhoud van het contract zelf, ligt er een nieuw aanbod van Fotocursus Nederland klaar, waaraan Fotocursus Nederland 10 dagen gebonden is. Dit nieuwe contract komt tot stand wanneer de de reiziger binnen deze periode de verbintenis met Fotocursus Nederland aangaat door middel van een uitdrukkelijke verklaring, de betaling van een voorschot, de volledige betaling of de aanvang van de reis.

 

2. Betaling

2.1.Met de afsluiting van het bedrag (met ingang van boekingsbevestiging) dient 50% van de totale reissom als voorschot betaald te worden. Deze wordt word verrekend met de totale prijs van de reis. 

2.2 Daarna dient de rest van het bedrag betaald te worden ten laatste 3 weken voor de aanvang van de reis.

 

3. Uitvoering

3.1 De uitvoeringsverplichting van Fotocursus Nederland bestaat uitsluitend uit de inhoud van de boekingsbevestiging in rechtstreekse verbinding met prospectus die gelden op het tijdstip van de reis, bijvoorbeeld de aanbesteding van de reis onder voorbehoud van de daarin beschreven aanwijzingen en omschrijvingen. 

 

4. Prijswijziging

Fotocursus Nederland behoudt zich het recht om de in het reiscontract overeengekomen prijs in geval van verhoging van de transportkosten of de uitgaven voor bepaalde prestaties zoals haven- of luchthaventaksen of een verandering in de voor een specifieke reis geldende wisselkoers te veranderen. 

4.1. Verhogen zich bij het afsluiten van het reiscontract bestaande transportkosten, in het bijzonder de brandstofkosten, dan kan Fotocursus Nederland de prijs van de reis op voorwaarde van de volgende berekening verhogen: 

a) Bij een per zitplaats horende verhoging kan Fotocursus Nederland van de reiziger een toeslag vragen. 

b) In andere gevallen worden de door de transportfirma per vervoersmiddel gevorderde supplementaire transportkosten door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen transportmiddel gedeeld. De toeslag die hieruit voortvloeit voor één enkele plaats kan door Fotocursus Nederland van de reiziger gevorderd worden. 

4.2. Worden bij het afsluiten van het reiscontract bestaande uitgaven zoals haven- of luchthaventaksen tegenover Fotocursus Nederland verhoogd, dan kan de prijs van de reis met het nodige, proportioneel bedrag verhoogd worden. 

4.3. Bij een verandering van de wisselkoers na afsluiten van het reiscontract kan de prijs van de reis als gevolg hiervan verhoogd worden. 

4.4. Een verhoging is enkel toelaatbaar voor zover tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen reisdatum meer dan 4 maanden liggen en de tot verhoging leidende omstandigheden voor het sluiten van het contract nog niet voorkwamen en bij het sluiten van het contract door Fotocursus Nederland niet te voorzien waren. 

4.5. In geval van een supplementaire verandering in de prijs van de reis moet Fotocursus Nederland de reiziger hier onmiddellijk over inlichten. Prijsverhogingen vanaf de 20e dag voor het begin van de reis zijn ongeldig. Bij prijsverhogingen van meer dan 5% heeft de reiziger het recht om zonder boete het reiscontract op te zeggen of de deelname aan een minstens gelijkwaardige reis te vragen, wanneer Fotocursus Nederland in de mogelijkheid verkeert om zulk een reis zonder meerprijs voor de reiziger uit zijn aanbod aan te bieden.

 

5. Terugtrekking door de klant, wijziging van de boeking, wijziging van reiziger

5.1 De klant kan steeds voor het begin van de reis de reis annuleren. Deze aanvraag tot terugtreding is verkrijgbaar bij Fotocursus Nederland. De klant wordt verzocht de terugtreding schriftelijk aan te vragen en te beargumenteren. 

Reisvoorwaarden Fotocursus Nederland, Fotografie reizen

5.2 Trekt de klant zich terug uit het reiscontract of vangt hij de reis niet aan, dan kan Fotocursus Nederland een vergoeding eisen om de reisvoorbereidingen en annuleringskosten te vergoeden. Bij de kostenberekening wordt meestal de onkosten afgehouden van het terug te betalen bedrag door Fotocursus Nederland. De grootte van deze kosten  is afhankelijk van het tijdstip van de annulering en geldt per persoon:

 

Bij reizen met tarieven per persoon : 

- tot de 95 dagen voor aanvang van de reis: € 70,00 per persoon 

- van 94 dagen tot 55 dagen: 15% 

- van 54 dagen tot 35 dagen: 25% 

- van 34 dagen tot 20 dagen: 40% 

- van 19 dagen tot  7 dagen:  60% 

- van de 6de dag alvorens de aanvang van de reis: 80% 

- op de dag van vertrek of bij niet deelname: 90% 

 

5.3 Bij het boeken van een vliegticket  door Fotografie Nederland behoudt zij het recht om het betaalde bedrag voor het ticket te vorderen incl. administratiekosten. Het ticket wordt dan eigendom van de rechthebbende.

5.4 Worden er volgens de wens van de reiziger na de boeking binnen de geldigheidstermijn van de reisaanbesteding veranderingen betreffende duur van de reis, bestemming, plaats van aanvang, accommodatie of de de aard van de vlucht (boeking), dan kan Fotocursus Nederland een nieuwe boeking vergoeding vragen per veranderde vlucht (dus per persoon) van € 25,00, die deze veranderingen definitief maakt. Meerwaarden die worden aangevraagd, worden hier nog extra bij aangerekend. Dit geldt niet voor boekingen die maar geringe extra kosten veroorzaken.

 

6. Niet in aanmerking genomen voorwaarden

Indien de reiziger bepaalde reisvoorwaarden neemt door een voortijdige terugreis, door ziekte of andere, niet van Fotocursus Nederland afkomstige oorzaken niet in aanmerking, dan bestaat er geen aanspraak van de reisgast op gedeeltelijke  terugbetaling. Fotocursus Nederland betaalt aan de reisgast toch de bespaarde onkosten terug, zo gauw als en zover zij door bepaalde leveranciers aan Fotocursus Nederland terugbetaald geworden zijn.  

 

7. Paspoort, Visa- en gezondheidsvoorschriften

7.1 Fotocursus Nederland staat ervoor in dat te dat zij de reizigers informeren over de paspoort, visa- en gezondheidsvoorschriften en zowel hun veranderingen van het land in kwestie voor de aanvang van de reis. Indien deze dingen niet geweten zijn door Fotocursus Nederland, dan brengt het Consulaat van het desbetreffende land het antwoord.  

 

7.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de nodige papieren nodig om de doorvoering van de reis te laten doorgaan. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van de terugreis die wordt veroorzaakt door het niet in orde zijn met de papieren, zijn tot last van de reiziger in kwestie, behalve wanneer dit is gebeurd door de schuld van Fotocursus Nederland(bijvoorbeeld: door niet geïnformeerd te zijn).

 

 

 

Fotografie Minou

Het Strengh 74
1902 RH Castricum
Netherlands
Tel: +31 (0)611919400